• Jakarta - Indonesia

K. H. Muhammad Shaleh

K. H. Muhammad Shaleh adalah seorang ulama sufi kelahiran Mandar. Beliau dikenal sebagai pendiri Tarekat Qadiriyah di Mandar. Kawan saya H. Mahmud Ishaq sedang mau ujian promosi doktor dengan judul disertasi mengenai K. H. Muhammad Shaleh yang oleh Mandar mengenal dengan anangguru Shaleh. dalam disertasi pak Mahmud itu membahas latar belakang kehidupan K. M. Shaleh di Mandar, perjalanan intelektual dan […]