• Jakarta - Indonesia

Fatwa Cinta

Dalam kitab al-Hubb wa al-Jamal ‘ind al-‘arab karya Ihmad Timur Basya terdapat  kisah menarik yakni perebutan hak asuh dan pemeliharaan anak antara Abu al-Aswad al-Duwaly dengan isterinya. Abu al-Aswad al-Duwaly adalah seorang sastrawan terkemuka. Mereka berdua menghadap amir al-mukminin, Zayyad. Sang isteri keberatan jika hak asuh anak bukan pada dirinya. Maka ia berucap: Ashlaha Allah al-amir. Haza ibny. Kana bathny wi’aahu. Wa […]