• Jakarta - Indonesia

Berburu Centhini

Belakangan ini, saya lagi asyik-asyiknya mencari Serat Centhini terutama versi abad 21 yang telah digubah oleh Elizabeth D. Inandiak. Ada empat versi, yakni: a. Empat puluh hari dan satunya hujan, b. Minggatnya Cebolang, c. Ia yang Memikul raganya, dan d. Kekasih yang Tersembunyi. Semula Serat Centhini diperkenalkan oleh pak H. M. Rasjidi, mantan Menteri Agama yang pertama ketika beliau menyelesaikan […]