• Jakarta - Indonesia

Memburu Centhini

Serat Centhini memiliki empat seri, yakni empat puluh malam dan satunya hujan, minggatnya cebolang, ia membawa raganya dan kekasih yang tersembunyi. Serat Centhini mengisahkan pengembaraan dua putra dan seorang putri belia yang terpaksa lari dari kerajaan Giri. Sepanjang pengembaraan itulah, Amongraga mencicipi semua kebijaksanaan, kearifan dan semua pelanggaran yang tumbuh subur di tanah Jawa.

Berburu Centhini

Belakangan ini, saya lagi asyik-asyiknya mencari Serat Centhini terutama versi abad 21 yang telah digubah oleh Elizabeth D. Inandiak. Ada empat versi, yakni: a. Empat puluh hari dan satunya hujan, b. Minggatnya Cebolang, c. Ia yang Memikul raganya, dan d. Kekasih yang Tersembunyi. Semula Serat Centhini diperkenalkan oleh pak H. M. Rasjidi, mantan Menteri Agama yang pertama ketika beliau menyelesaikan […]