• Jakarta - Indonesia

Berdamai dengan Kematian

Oleh : Muhammad Zain (Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Kemenag RI, Pencinta Jalaluddin Rumi)   Alhamduliilah, puji syukur kita terus panjatkan kehadhirat Tuhan Pencipta alam semesta dan penggenggam jiwa-jiwa hamba-Nya. Huwa al-Awwal wa al-akhir. Dialah yang pertama dan Dia pula yang terakhir. Huwa al-muhyi wa al-mumit. Dia yang Maha menghidupkan dan Dia pula yang Maha Mematikan. Huwa al-Hayyu al-Qayyum. Dia yang […]