• Jakarta - Indonesia

Zuhud

Aby Bakar Ahmad ibn ‘Amr ibn Aby ‘Ashim ( w. 282 H) menulis kitab al-Zuhd. Kitab ini tipis tapi di dalamnya berpadu antara kepakaran beliau di bidang hadis dan tasawuf. Kitab ini telah ditahqiq oleh Dr Abd al-‘A’la abd al-Hamid (India: al-Dar al-Salafiyah, 1983). Di antara hadis-hadis yang patut menjadi renungan sebagai berikut: Man shamata naja, “Barang siapa yang banyak diam, […]