• Jakarta - Indonesia

al-Haris al-Muhasiby

Namutu wa nahya kulla yawmin wa lailat-in Wa la budda min yawmin namutu wa la nahya Wa linna la-fi al-dunya ka-rakbi safinat-in Nadzunnu wuqufan wa al-zamanu bina yajry (Kita mati dan hidup setiap hari, setiap malam Sangat boleh jadi suatu hari kita mati, dan hidup lagi Sesungguhnya kita di dunia ini laksana penumpang sebuah kapal Kita mengira “berhenti”, padahal waktu […]