• Jakarta - Indonesia

Passion

Saya ingin bercerita tentang A.R.Wallace. Ia adalah seorang petualang sejati. Ia menulis buku The Malay Archipelago, Alfred Russel Wallace (1823-1913) antara tahun 1845- 1846. Berarti waktu itu, ia baru berumur 24 tahun. Ia melakukan perjalanan dan meninggalkan Inggeris selama 9 tahun. Ia berpetualang melampaui 14.000 mil dengan 70 kali perjalanan. Ia bukanlah seorang kaya. Ia juga bukan seorang sarjana. Ia hanyalah seorang […]